escola-luthier-logo-01

Miguel Fornell

Miguel Fornell

Neix a Madrid l’any 1983. El seu primer contacte professional amb la música es produeix al 1999 mitjançant l’enregistrament d’una maqueta com a guitarra solista del grup de Rock Cool Brain d’Alcobendas (Madrid). Inicia els seus estudis musicals dins l’àmbit de la Música Moderna i el Jazz l’any 2000 a l’Escuela de Música Creativa de Madrid. L’any 2004 s’instal·la a Barcelona, continua els seus estudis a L’Aula de Música Moderna i Jazz de Barcelona i accedeix al Conservatori del Liceu, on inicia els seus estudis formals de guitarra clàssica.

Fortament atret per les guitarres clàssica i flamenca, decideix deixar els seus estudis de música moderna i dedicar-se plenament a elles. En el període entre 2004 i 2012 obté les titulacions de Grau Mitjà i Grau Superior de Guitarra Clàssica en el Conservatori del Liceu i el Títol Superior de Guitarra Flamenca del Departament Superior de Guitarra Flamenca del Conservatori del Liceu.

Ha estudiat amb els guitarristes clàssics Sergi Vicente i Guillem Pérez-Quer i amb els flamencs Manuel Granados i Juan Ramón Caro. Paral·lelament completa la seva formació en cursos i classes magistrals amb els guitarristes Sadahiro Otani, Fernando Rodríguez i Rodrigo Neftalí, amb la pianista i pedagoga Núria Patau i amb el guitarrista i “cantaor” flamenc Joaquín Herrera.

Ha realitzat actuacions arreu d’Espanya com a membre de l’Orquestra de Guitarres de Barcelona i, com a solista, diferents actuacions promogudes pel Conservatori del Liceu, cicle “Música als Parcs”, cercles artístics, concerts solidaris, diversos enregistraments…

Des de l’any 2006 compagina les seves vocacions pedagògica i concertística treballant com a professor a diferents escoles de música (des de 2011 a l’Escola Luthier d’Arts Musicals) i perfeccionant i ampliant el seu repertori de concert, format principalment per obres barroques, clàssiques i romàntiques i un seguit de composicions pròpies en tots dos estils.

Ves al contingut